Idag är det för få ungdomar som söker sig till plåtslagaryrket trots stor efterfrågan på arbetsmarknaden. För att få fler ungdomar att upptäcka plåtslagaryrket satsar nu PVF Yrke & Utbildning på att engagera unga förebilder inom branschen. Efter sommaren kommer yrkesambassadörerna att ge sig ut i svenska skolor och berätta om varför de brinner för plåtslagaryrket.

 Byggnadsplåtslagare är eftertraktade på arbetsmarknaden och finns med på Arbetsförmedlingens lista över yrken där bristen på arbetskraft är allra störst. Trots den stora efterfrågan på utbildade byggnadsplåtslagare och en hög medellön är det idag för få ungdomar som söker sig till byggnadsplåtslageriutbildningen. Genom att arbeta med att informera och skapa en relation mellan yrket och de unga ser PVF ett positivt trendbrott, bland annat i Falun och Stockholm.

– Vi har under ett par år arbetat hårt med att informera unga om att plåtslageri är ett framtidsyrke. Bland annat genom att vara ute i skolor och träffa ungdomar. Nu tar vi det till en ytterligare nivå genom att utbilda fler unga förebilder inom branschen till yrkesambassadörer. Ungdomar lyssnar på andra unga, och det här är ett gäng som alla blivit nominerade för sitt engagemang och sin höga kompetens. Förhoppningen är att fler skolelever får upp ögonen för att prova på det kreativa yrke som plåtslageri faktiskt är, säger Annika Waernström, projektledare på PVF.

Den 3-4 april anordnades en tvådagarsutbildning i Stockholm där de unga ambassadörerna fick en utbildning i både presentationsteknik och medieträning. De fick även träffa PVF:s numera rutinerade yrkesambassadör, Joakim Karlsson, som jobbat som inspiratör ute i skolorna sedan 2010.

– Att vara ambassadör för projektet Strålande utsikter! har gett mig väldigt mycket. Jag är en helt annan person – jag är mer utåtriktad och framåt, vågar ta fler initiativ och är gladare. Dessutom har jag fått ett obetalbart kontaktnät inom plåtbranschen som lett till jobb över hela Sverige, säger Joakim Karlsson, plåtslagare och yrkesambassadör för PVF.

Arbetet med att engagera unga som yrkesambassadörer är en del av projektet Strålande utsikter! som syftar till att höja statusen för plåtslagaryrket och att få fler unga att söka sig till utbildningarna.

Byggnadsplåtslageriutbildning i Sverige
Runt om i Sverige finns cirka 20 gymnasieskolor som erbjuder utbildning i byggnadsplåtslageri på skolan, det ger runt 200 utbildningsplatser per årskurs. Utöver dessa finns drygt 100 svenska gymnasieskolor som kan erbjuda utbildningen i samarbete med PVF Teknikcentrum i Katrineholm. Teknikcentrum har per årskurs runt 100 platser, som fördelas på arbetsmarknadsutbildning, gymnasieelever och företagslärlingar. Det finns flera olika sätt att utbilda sig till byggnads- eller ventilationsplåtslagare. Man kan utbilda sig via bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, gå en lärlingsutbildning, en kurs via Arbetsförmedlingen eller via Komvux.