stavrosloucaInspiration från Stavros Louca, lärare från TV-programmet Klass 9A, genomgång av förändringarna i nya lärlingssystemet samt nya plattformen för Optimala skal och Frisk Luft. Det är några av punkterna på höstens lärarkonferens.

Nu ser vi fram emot höstens lärarkonferens på Körunda hotell och konferens i Ösmo den 1-2 november. Ett av flera intressanta möten blir Stavros Louca, matematik- och fysiklärare från TV-programmet Klass 9A. Stavros har en stark tro på att framgång nås när skola och näringsliv samarbetar och kommer att dela med sig av erfarenheter och framtidstro.

Vi kommer också att få ta del av information om det nya lärlingssystemet. Förändringarna innebär exempelvis att det nu blir lättare för både företag och lärare att följa eleven/lärlingens utbildningsgång. Bland annat genom att få ut statistik över antal timmar utförda timmar samt vilka moment som är genomförda.

Ytterligare en uppdatering har skett när det gäller e-utbildningarna Optimala skal och Frisk Luft. Utbildningarna har flyttat till en ny plattform, vilket innebär en del nya möjligheter så som förbättrad funktion på läsplatta och vidareutveckling av funktionen för diplomering. Vi får en genomgång av nya plattformen och samtliga har möjlighet att får allt det stöd som behövs för att känna sig hemma i materialet.
Önskas inloggning eller annan information eller support nu, går det bra att kontakta anncatrine@farfromstandard.se.

Givetvis blir det också gott om tid för att umgås, äta, motionera för den som önskar det och för att utbyta erfarenheter kring läraryrket.

Vi ses!