Som ämnesansvarig lärare för plåtslageriinriktningen på Bygg- och anläggningsprogrammet, har man en viktig roll. Under årskurs 1 på gymnasiet erbjuds elever att gå en rundgång för att testa på de olika yrkesutbildningarna som gymnasieskolan erbjuder. Det är under denna som många elever upptäcker vilket yrke de tycker är roligt och har fallenhet för. Rundgången är ofta en avgörande faktor för elevernas val för fortsatt utbildning och yrkesval.

PVF Yrke & Utbildning har därför tagit fram en gedigen mall som de ämnesansvariga lärarna inom plåtslageri kan använda sig av vid rundgången. I materialet presenteras förslag på hur man kan planera och genomföra plåtslageridelen, med förhoppning om att inspirera eleverna och väcka deras intresse för hantverksyrket plåtslageri.

Mallen är tänkt att underlätta arbetet under rundgången, antingen kopierar man hela upplägget rakt av, eller så plockar man de delar man tycker är relevanta. Materialet är tydligt utformat och beskriver yrket i linje med vad eleverna behöver veta för att kunna ta till sig vad plåtslageriyrket och utbildningen har att erbjuda. De olika aktiviteterna är framtagna så att eleverna ska få uppleva ”vad man faktiskt gör som plåtslagare om dagarna”, och aktivitetsplanen är disponerad utifrån en rekommenderad tvåveckorsperiod.

Mallen innehåller bland annat:

  • Förslag på upplägg för rundgångens plåtslagerimoment
  • Detaljerad aktivitetsbeskrivning utifrån föreslaget veckoschema
  • Föreläsningsunderlag: Introduktion till plåtslageriyrket, material och verktyg
  • Praktiska övningar

Är du intresserad av mallen? Den kan beställas kostnadsfritt för alla godkända utbildningsanordnare via info@pvf.se