Jobbmöjligheter

Det är alldeles för få som utbildar sig till plåtslagare i förhållande till behovet av arbetskraft. Därför är framtiden för nyutbildade plåtslagare är mycket god. Arbetsförmedlingens prognoser visar att konkurrensen om plåtslagarjobben mycket låg, både det kommande året och på fem års sikt. Branschens egen prognos visar att det finns ett behov av att anställa 2 000 nya plåtslagare de kommande tre åren. Samtidigt kommer endast 1 000 plåtslagare att utbildas under samma tidsperiod. Arbetsmöjligheterna för en nyutbildad plåtslagare är därför mycket goda.

Trygg framtid

Byggsektorn är just nu väldigt stark och det finns ett stort behov att bygga eller rusta upp bostäder och andra fastigheter i stora delar av landet. Arbetsförmedlingens yrkesprognos för byggutbildning visar därför på stor brist på byggutbildade och arbetsgivare som rapporterar ökade anställningsbehov på sikt. Elever som har gått bygg- och anläggningsprogrammet tillhör också topp tre av de gymnasieprogram som där etableringsgraden är som högst ett och tre år efter avslutad utbildning. Att utbilda sig till plåtslagare är därför ett säkert kort för elever som vill börja jobba direkt efter studenten.

Informationsblad

Här hittar du informationsblad om plåtslagaryrket till dig som SYV och till elever.

Vad gör en plåtslagare?

En plåtslagare fördelar sin tid mellan att tillverka plåtdelar som ska monteras på byggnader i en verkstad och att vara ute på tak och fasader för att montera delarna. Det kan handla om allt från att klä en kyrka i koppartak till att montera fönsterbleck och hängrännor på en villa eller annat bostadshus. En plåtslagare är utomhus ca. 60 procent av sin arbetstid. Som plåtslagare måste man trivas med att vara ute i den friska luften, både när det kan bli väldigt varmt på sommaren och när det är kallt på vintern. Många plåtslagare jobbar med att skotta snö från tak på vintern om det är för kallt för att kunna utföra plåtjobb.

Vem passar som plåtslagare?

Att plugga till plåtslagare passar inte vem som helst. Men om man gillar att vara utomhus, tycker om att klura på problem och har ett öga för detaljer så kan det vara rätt utbildning. Man måste också ha en känsla för form och tycka det är kul att göra enklare beräkningar. Ofta måste man tänka utanför boxen för att lösa olika problem. Är man en kreativ problemlösare kan plåtslagare vara ett bra yrkesval.

Vad tjänar man som plåtslagare?

Löneläget för plåtslagare är mycket bra. Elever som har gått bygg- och anläggningsprogrammet har högst medianinkomst tre år efter avslutad utbildning, då man tjänar 30 900 kronor. Jämförelsevis är medianinkomsten för elever som har gått det naturvetenskapliga programmet 22 400 kronor tre år efter avslutad utbildning. För elever som har gått det samhällsvetenskapliga programmet är motsvarande siffra 23 200 kronor.

Efter några år i yrket, avlagt yrkes-prov och yrkesbevis har man som plåtslagare en månadslön på ca 30 000 kronor. Medellönen för en plåtslagare ligger sedan på ca 34 000 kronor i månaden.

Plåtslagare
Plåtslagare

Vår egna skola

PVF Teknikcentrum är branschens egen skola och centrum för kompetensutveckling. På PVF Teknikcentrum genomför vi kompletterande utbildningar för gymnasieelever och företagslärlingar från hela landet. Som huvudman går det att skicka sina elever till PVF Teknikcentrum för att eleven ska få kompletterande utbildning inom plåtslageri.

Utbildningen omfattar fyra kurser, där varje kurs pågår under tre veckor. Totalt går eleven alltså 12 veckor av sin gymnasieutbildning på branschskolan. Elever på PVF Teknikcentrum får sina resor till skolan betalda av sin huvudskola. Elever som bor i närheten av branschskolan kan pendla, men elever som bor längre bort från skolan får möjlighet att bo på något av skolans elevboenden.

Hur blir man plåtslagare?

Plåtslagare blir man genom att gå bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning plåtslageri. Saknas den inriktningen går det också bra att kombinera den vanliga gymnasieundervisningen med APL (arbetsplatsförlagt lärande) och kompletterande plåtslagarutbildning på branschens egens skola PVF Teknikcentrum.

Lärlingstid och yrkesbevis

Efter avslutad utbildning går man vanligtvis 2,5 år som lärling. Det är ungefär den tid som det tar att få sitt yrkesbevis som plåtslagare. Under denna tid får man så kallad lärlingslön. Lärlingslönen baseras på antalet timmar som du gjort din lärlingstid och ökar därför gradvis ju längre du är lärling. Yrkesbeviset får man genom att göra en yrkesexamen som består av ett praktiskt och teoretiskt prov. Detta gör man på plåtslagarbranschens egen skola som ligger i Katrineholm.

Karriärmöjligheter

Plåtslagare har gott om karriärmöjligheter. Till exempel går det att jobba sig uppåt inom ett företag i branschen och bli arbetsledare, plåtkonsult eller besiktningsman, eller så kan man vidareutbilda sig till exempelvis byggnadsingenjör Ett vanligt karriärskliv för många plåtslagare är också att starta eget företag.

Möjligheter till vidareutbildning

Som plåtslagare finns det många möjligheter att vidareutbilda sig, om man vill. Till exempel går det att läsa på yrkeshögskolan till byggnadsingenjör och byggarbetsledare. Andra möjligheter för den byggintresserade är att läsa till högskoleingenjör inom byggteknik eller civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad. Mer om de behörighetskraven hittar du här:

Behörighet för civilingenjörsutbildning (femårig utbildning)
Fysik 2, Kemi 1 och Matte 3c. Ibland kan det även behövas Matte 4.

Behörighet för civilingenjörsutbildning (treårig utbildning)
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Tekniskt basår
För att få behörighet att läsa till ingenjör kan man till exempel gå ett så kallat Tekniskt basår. När man går Tekniskt basår läser man under två terminer motsvarande Matematik 3 och 4, Kemi 1 samt Fysik 1 och 2. För att vara behörig att gå Tekniskt basår behöver man grundläggande behörighet, Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c/Matematik B med betyget E eller Godkänt. Som elev på bygg- och anläggningsprogrammet behöver man därför välja att läsa Matematik 2a (100p), Svenska 2 (100p) och 3 (100p) samt Engelska 6 (100p), eller komplettera med dessa kurser efter gymnasiet.

Argument till föräldrar om fördelar med ett yrkesprogram

Det finns många missuppfattningar om vad det innebär att gå ett yrkesprogram. Därför har vi sammanställt några argument, som du som studie- och yrkesvägledare kan använda när du pratar med föräldrar som har funderingar kring vad det innebär att gå ett yrkesprogram.

 1. Det inte går att vidareutbilda sig.

Svar: Det stämmer inte, det finns många vidareutbildningsmöjligheter på yrkeshögskolan och det går alltid att komplettera med kurser som också ger behörighet till högskola eller universitet.

2. Mitt barn låser sig till ett yrke – hen blir plåtslagare för livet.

Svar: Man måste inte bli plåtslagare bara för att man har gått en plåtslagarutbildning. Antingen kan man vidareutbilda sig på yrkeshögskola, men med grundläggande behörighet kan ditt barn också välja att göra något annat i sitt yrkesliv. Tänk också på att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom branschen. Det är vanligt att många som börjar som plåtslagare sedan går vidare och specialiserar sig inom yrket.

3. Mitt barn är osäker på sitt val och då är det bättre att välja en bredare gymnasieutbildning, som t ex det samhälls- eller naturvetenskapliga programmet.

Svar: Några år efter studenten har elever som har gått bygg- och anläggningsprogrammet både bättre etableringsgrad på arbetsmarknaden och bättre betalt än elever som har gått ett högskoleförberedande program. Om ditt barn känner sig osäker på vad hen vill göra, är det bättre att gå en utbildning som leder direkt till jobb, som dessutom ger en bättre inkomst. Om ditt barn sedan vill studera vidare eller läsa kompletterande kurser har ditt barn en stabil grund att alltid falla tillbaka på och som dessutom kan ge välkommet tillskott till studentkassan. Tänk också på att det är bättre att gå en utbildning som ditt barn är intresserad av. Ett intresse för utbildningen ger oftast högre betyg och meritvärde, vilket underlättar om ditt barn väljer att plugga vidare.

 

Plåtslagare på tak

Rörligt material

Här har vi samlat några av våra filmer om plåtslagaryrket. Fler filmer finns att se på vår Youtube-kanal >>

Mer information

På vår hemsida platslagare.nu hittar du mer matnyttig information kring yrket plåtslagare och utbildningen. Till exempel listar vi skolor som erbjuder utbildningen och de olika utbildningsvägarna.