Jobbmöjligheter

Det är alldeles för få personer som utbildar sig till ventilationsmontörer i förhållande till arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Därför är framtiden för nyutbildade ventilationsmontörer mycket god. Arbetsförmedlingens prognoser visar att konkurrensen om ventilationsjobben är mycket låg, både det kommande året och på fem års sikt. Branschens egen prognos visar att det finns ett behov av att anställa 2 000 nya ventilationsmontörer under de kommande tre åren. Samtidigt kommer bara drygt 400 ventilationsmontörer att utbildas under samma tidsperiod. Arbetsmöjligheterna för en nyutbildad ventilationsmontör är därför mycket goda.

Trygg framtid

Byggsektorn är just nu väldigt stark och det finns ett stort behov att bygga, eller rusta upp, bostäder och andra fastigheter i stora delar av landet. SCB:s yrkesprognos för kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik visar att det finns en stor brist både yrkeserfarna och nyexaminerade. Elever som har gått VVS- och fastighetsprogrammet tillhör också topp tre av de gymnasieprogram där etableringsgraden är som högst, både ett år och tre år efter avslutad utbildning. Att utbilda sig till ventilationsmontör är därför ett säkert kort för elever som vill börja jobba direkt efter studenten.

Informationsblad

Här hittar du informationsblad om yrket som ventilationsmontör till dig som SYV och till elever.

Vad gör en ventilationsmontör?

I genomsnitt spenderar vi runt 19 timmar per dygn inomhus. Som ventilationsmontör monterar man kanaler, fläktar och aggregat i byggnader så att luften vi andas inomhus håller bra kvalitet. Bra kvalitet på inomhusluften håller oss friska och gör att vi kan prestera bättre.

De kanaler och fläktar som ventilationsmontörer monterar är oftast färdiga bitar som man beställer från andra företag. Men ibland kan man som ventilationsmontör behöva tillverka egna delar i verkstaden på det företag man arbetar. Injusteringar, underhåll och kontroller av ventilationssystem kan också vara en del av jobbet för en ventilationsmontör. Till skillnad från många andra yrken i byggbranschen, sker det mesta av en ventilationsmontörs jobb inomhus.

Vem passar som ventilationsmontör?

Att bli ventilationsmontör är inte för alla. Men är man en god problemlösare och flexibel i sitt arbetssätt så kommer man passa perfekt. Ibland ser verkligheten på en byggarbetsplats inte ut som på ritningarna. Då är det också bra att vara lösningsorienterad och självgående i sitt arbete. Samtidigt är det ett yrke där man har mycket kontakt med byggarbetare i andra delar av branschen passar därför den som tycker om att samarbeta med andra.

Vad tjänar man som ventilationsmontör?

Löneläget för ventilationsmontörer är mycket bra. Elever som har gått VVS- och fastighetsprogrammet har näst högst medianinkomst tre år efter avslutad utbildning, då man tjänar 30 600 kronor. Jämförelsevis är medianinkomsten för elever som har gått det naturvetenskapliga programmet 22 400 kronor tre år efter avslutad utbildning. För elever som har gått det samhällsvetenskapliga programmet är motsvarande siffra 23 200 kronor.

Efter några år i yrket har man som ventilationsmontör en månadslön på ca 30 000 kronor och medellönen ligger på ca 33 000 kronor i månaden.

Ventilationsmontörer som, under de senaste fem åren, har minst två års yrkeserfarenhet från ventilationsarbete, kan bli certifierad ventilationsmontör. Att vara certifierad ventilationsmontör ger oftast lönefördelar längre fram under karriären.

Plåtslagare
Plåtslagare

Vår egna skola

PVF Teknikcentrum är branschens egen skola för kompetensutveckling. På PVF Teknikcentrum genomför vi kompletterande utbildningar för gymnasieelever och företagslärlingar som kommer från hela landet. Som huvudman går det att skicka sina elever till PVF Teknikcentrum för att eleven ska få kompletterande utbildning i ventilationsämnena.

Utbildningen omfattar fyra kurser, där varje kurs pågår under tre veckor. Totalt går eleven alltså 12 veckor av sin gymnasieutbildning på branschskolan. Elever på PVF Teknikcentrum får sina resor till skolan betalda av sin huvudskola. Elever som bor i närheten av branschskolan kan pendla, men elever som bor längre bort från skolan får möjlighet att bo på något av skolans elevboenden.

Hur blir man ventilationsmontör?

Ventilationsmontör blir man genom att gå VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning mot ventilationsmontör. Saknas den inriktningen går det också bra att kombinera den vanliga gymnasieundervisningen med APL (arbetsplatsförlagt lärande) och kompletterande ventilationsmontörsutbildning på branschens skola PVF Teknikcentrum, som ligger i Katrineholm.

Möjligheter till vidareutbildning

Det finns många fördomar om att man inte kan vidareutbilda sig efter man har gått ett yrkesförberedande program. Det stämmer inte. Som ventilationsmontör finns det många möjligheter att vidareutbilda sig, om man vill. Till exempel går det att läsa på yrkeshögskolan till underhållstekniker, drift- och fastighetstekniker och ventilationsingenjör.

Som Drift- och fastighetstekniker arbetar man med teknik, miljö och energi i olika fastigheter. Man utbildar sig till att bli specialist på drift, skötsel och underhåll av olika tekniska system som finns i fastigheter. Utbildar man sig i stället till ventilationsingenjör kommer man att jobba med energioptimering av ventilations- och kylanläggningar samt energikalkylering.

Andra möjligheter för den bygg- och teknikintresserade är att läsa till högskoleingenjör inom byggteknik eller civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad. Mer om behörighetskraven för dessa utbildningar hittar du här:

Behörighet för civilingenjörsutbildning (femårig utbildning)
Fysik 2, Kemi 1 och Matte 3c. Ibland kan det även behövas Matte 4.

Behörighet för civilingenjörsutbildning (treårig utbildning)
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Tekniskt basår
För att få behörighet att läsa till ingenjör kan man till exempel gå ett så kallat Tekniskt basår. När man går Tekniskt basår läser man under två terminer motsvarande Matematik 3 och 4, Kemi 1 samt Fysik 1 och 2.

För att vara behörig att gå Tekniskt basår behöver man grundläggande behörighet, Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c/Matematik B med betyget E eller Godkänt. Som elev på VVS- och fastighetsprogrammet behöver man därför välja att läsa Matematik 2a (100p), Svenska 2 (100p) och 3 (100p) samt Engelska 6 (100p), eller komplettera med dessa kurser efter gymnasiet.

Karriärmöjligheter för en ventilationsmontör

Ventilation ett område där möjligheterna att specialisera sig eller bredda sig, är mycket stora. Moderna ventilationssystem omfattar allt från estetik till brandskydd och utvecklingen går mycket fort framåt. Det finns därför stora fördelar med att specialisera sig inom ett område.

Vill man som utbildad ventilationsmontör vidareutvecklas inom yrket, finns det flera olika inriktningar att välja mellan. Bland annat kan man bli energioptimerare, installationssamordnare, projektör, ventilationstekniker eller besiktningsman. Det går också att vidareutbilda sig som ventilationsmontör. Vanligt är att då gå en utbildning inom yrkeshögskolan. Några exempel på utbildningar inom yrkeshögskolan som kan passa en ventilationsmontör är underhållstekniker, drift- och fastighetstekniker eller ventilationsingenjör. Ett vanligt karriärskliv för många ventilationsmontörer är också att starta eget företag.

Argument till föräldrar om fördelar med ett yrkesprogram

Det finns många missuppfattningar om vad det innebär att gå ett yrkesprogram. Därför har vi sammanställt några argument, som du som studie- och yrkesvägledare kan använda när du pratar med föräldrar som har funderingar kring vad det innebär att gå ett yrkesprogram.

 1. Det inte går att vidareutbilda sig.

Svar: Det stämmer inte, det finns många vidareutbildningsmöjligheter på yrkeshögskolan och det går alltid att komplettera med kurser som också ger behörighet till högskola eller universitet.

2. Mitt barn låser sig till ett yrke – hen blir ventilationsmontör för livet.

Svar: Man måste inte bli ventilationsmontör bara för att man har gått en ventilationsmontörsutbildning. Antingen kan man vidareutbilda sig på yrkeshögskola, men med grundläggande behörighet kan ditt barn också välja att göra något annat i sitt yrkesliv. Tänk också på att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom branschen. Det är vanligt att många som börjar som ventilationsmontörer sedan går vidare och specialiserar sig inom yrket.

3. Mitt barn är osäker på sitt val och då är det bättre att välja en bredare gymnasieutbildning, som t ex det samhälls- eller naturvetenskapliga programmet.

Svar: Några år efter studenten har elever som har gått VVS- och fastighetsprogrammet både bättre etableringsgrad på arbetsmarknaden och bättre betalt än elever som har gått ett högskoleförberedande program. Om ditt barn känner sig osäker på vad hen vill göra, är det bättre att gå en utbildning som leder direkt till jobb, som dessutom ger en bättre inkomst. Om ditt barn sedan vill studera vidare eller läsa kompletterande kurser har ditt barn en stabil grund att alltid falla tillbaka på och som dessutom kan ge välkommet tillskott till studentkassan. Tänk också på att det är bättre att gå en utbildning som ditt barn är intresserad av. Ett intresse för utbildningen ger oftast högre betyg och meritvärde, vilket underlättar om ditt barn väljer att plugga vidare.

 

Plåtslagare på tak

Rörligt material

Här har vi samlat några av våra filmer om yrket som ventilationsmontör. Fler filmer finns att se på vår Youtube-kanal >>

Mer information

På vår hemsida vent-montor.nu hittar du mer matnyttig information kring yrket ventilationsmontör och utbildningen. Till exempel listar vi skolor som erbjuder utbildningen och de olika utbildningsvägarna.