Frågor och svar angående kompletterande utbildning

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna angående PVF Tenikcentrum och vår kompletterande utbildning. Har du fler frågor, kontakta oss gärna.

Vad innebär kompletterande utbildning?

 

Med vår kompletterande utbildning får du lära dig det du inte lär dig på ett företag eller en gymnasieskola som saknar plåtutbildning. Målet är att våra elever minst ska uppnå betyget godkänd i alla kurser som branschen kräver och rekommenderar. Du ska få sådana kunskaper att du är eftertraktad på arbetsmarknaden oavsett vem som gett dig resten av utbildningen.

Vem kan gå den kompletterande utbildningen?

Kompletterande utbildning är för dig som är gymnasieelev eller gymnasielärling på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram där man saknar egen plåtutbildning. Du kan också ha fått en lärlingsanställning i ett företag som är anslutet till Plåtslageriernas Riksförbund eller Byggnads, men som inte genomgått gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram med inriktning Plåtslageri.

 

Hur lång är utbildningen?

 

Utbildningen består av fyra treveckorskurser som genomförs under dina tre första år på företaget eller innan du gått ut tredje året på Bygg- och anläggningsprogrammet.

 

 

Vad får jag för ersättning under utbildningen?

 

Du som är gymnasielärling behåller ditt studiebidrag och bör få traktamente från skolan i samma omfattning som företagslärlingar. Som företagslärling får du din vanliga timlön under utbildningstiden samt för restid inom ordinarie arbetstid. För restid utanför ordinarie arbetstid får du din vanliga timlön utan rätt till övertidsersättning. Du får även ett reducerat traktamente från din arbetsgivare. Traktamente utgår också för lördagar och söndagar om du stannar kvar på skolan. Du får även traktamente för de dagar du reser till och från skolan om restiden överstiger fyra timmar.

 

Hur gör jag om jag kommer till skolan utanför kontorstid?

Vi skickar koder till boendet via SMS till det mobilnummer vi har i vårt register senast fredagen innan kursstart. Med hjälp av koderna får du tillgång till det boende du anvisats.

 

Hur får jag betyg?

Du får ett samlat betygsdokument enligt gymnasieskolans kursplan. Om du går på en gymnasieskola på hemorten så för de in betygen i ditt slutbetyg.

Hur får jag svar på fler frågor?

Maila gärna PVF Teknikcentrum, så får du svar på dina frågor: pvt@pvf.se

Niklas Angelöf

Kontaktperson:

Niklas Angelöf
Platschef PVF Teknikcentrum
Tel: 070-328 19 65
niklas.angelof@pvf.se