Våra utbildningar

På Teknikcentrum kan vi erbjuda utbildningar för gymnasieelever och lärlingar liksom för verksamma plåtslagare.


Kompletterande utbildning

Utbildningen riktar sig till gymnasieelever och lärlingar som huvudsakligen utbildas i produktionen på enskilda plåtslageriföretag. Med denna utbildning motsvarar företagsförlagd utbildning den utbildning som genomförs vid gymnasieskola med egen plåtslageriutbildning. Utbildningen omfattar 4 kurser om vardera 3 veckor.

Arbetsmarknadsutbildning
Utbildningen bedrivs på uppdrag av arbetsförmedlingar. Utbildningen omfattar upp till 45 veckor varav 40-60% utgörs av arbetsplatsförlagt lärande på hemorten.

Vidareutbildning

För verksamma byggnads- och ventilationsplåtslagare erbjuder vi följande kurser:

  • Avancerad taktäckning med koppar
  • Avancerad taktäckning med titanzinkplåt

De fasta kurserna är 2-5 dagar men kan anpassas till kundens önskemål. Kontakta oss gärna för mer information.

Niklas Angelöf

Kontaktperson:

Niklas Angelöf
Platschef PVF Teknikcentrum
Tel: 070-328 19 65
niklas.angelof@pvf.se