Våra utbildningar

På Teknikcentrum kan vi erbjuda utbildningar för gymnasieelever och lärlingar liksom för verksamma plåtslagare.


Kompletterande utbildning

Utbildningen riktar sig till gymnasieelever och lärlingar som huvudsakligen utbildas i produktionen på enskilda plåtslageriföretag. Med denna utbildning motsvarar företagsförlagd utbildning den utbildning som genomförs vid gymnasieskola med egen plåtslageriutbildning. Utbildningen omfattar 4 kurser om vardera 3 veckor.

Arbetsmarknadsutbildning
Utbildningen bedrivs på uppdrag av arbetsförmedlingar. Utbildningen omfattar upp till 45 veckor varav 40-60% utgörs av arbetsplatsförlagt lärande på hemorten.

Vidareutbildning

För verksamma byggnads- och ventilationsplåtslagare erbjuder vi följande kurser:

  • Avancerad taktäckning med koppar
  • Avancerad taktäckning med titanzinkplåt

De fasta kurserna är 2-5 dagar men kan anpassas till kundens önskemål. Kontakta oss gärna för mer information.

Vad får jag för ersättning under utbildningen?
Du som är gymnasielärling behåller ditt studiebidrag och bör få traktamente från skolan i samma omfattning som företagslärlingar. Som företagslärling får du din vanliga timlön under utbildningstiden samt för restid inom ordinarie arbetstid. För restid utanför ordinarie arbetstid får du din vanliga timlön utan rätt till övertidsersättning. Du får även ett reducerat traktamente (99kr/dag) från din arbetsgivare. Traktamente utgår också för lördagar och söndagar om du stannar kvar på skolan. Du får även traktamente för de dagar du reser till och från skolan om restiden överstiger fyra timmar.

Vem betalar mina resor?
Din gymnasieskola/kommun respektive arbetsgivare står för en tågbiljett 2:a klass tur-och retur, per kurstillfälle.

Vad innebär kompletterande utbildning?
Med vår kompletterande utbildning får du lära dig det du inte lär dig på ett företag eller en gymnasieskola som saknar plåtutbildning. Målet är att våra elever minst ska uppnå betyget godkänd i alla kurser som branschen kräver och rekommenderar. Du ska få sådana kunskaper att du är eftertraktad på arbetsmarknaden oavsett vem som gett dig resten av utbildningen.

Vem ska gå kompletterande utbildning?
Kompletterande utbildning är för dig som är gymnasieelev eller gymnasielärling på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram där man saknar egen plåtutbildning. Du kan också ha fått en lärlingsanställning i ett företag som är anslutet till kollektivavtalet mellan Plåt & Ventföretagen och Byggnads, men som inte genomgått gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram med inriktning Plåtslageri.

Betyg
Du får ett samlat betygsdokument enligt gymnasieskolans kursplan. Om du går på en gymnasieskola på hemorten så för de in betygen i ditt slutbetyg.

 

Niklas Angelöf

Kontaktperson:

Niklas Angelöf
Platschef PVF Teknikcentrum
Tel: 070-328 19 65
niklas.angelof@pvf.se