Våra utbildningar

På Teknikcentrum kan vi erbjuda utbildningar för gymnasieelever och lärlingar liksom för verksamma plåtslagare och ventilationsmontörer.

Kompletterande utbildning
Utbildningen riktar sig till gymnasieelever och lärlingar som huvudsakligen utbildas i produktionen på enskilda plåtslageri- eller ventilationsföretag. Utbildningen kompletterar den företagsförlagda utbildningen och motsvarar den som genomförs vid gymnasieskola med egen plåtslageri- eller ventilationsutbildning. Utbildningen omfattar 4 kurser om vardera 3 veckor.

Vad får jag för ersättning under utbildningen?
Du som är gymnasielärling behåller ditt studiebidrag och bör få traktamente från skolan i samma omfattning som företagslärlingar. Som företagslärling får du din vanliga timlön under utbildningstiden samt för restid inom ordinarie arbetstid. För restid utanför ordinarie arbetstid får du din vanliga timlön utan rätt till övertidsersättning. Du får även ett reducerat traktamente (99kr/dag) från din arbetsgivare. Traktamente utgår också för lördagar och söndagar om du stannar kvar på skolan. Du får även traktamente för de dagar du reser till och från skolan om restiden överstiger fyra timmar.

Vem betalar mina resor?
Din gymnasieskola/kommun respektive arbetsgivare står för en tågbiljett 2:a klass tur-och retur, per kurstillfälle.

Vad innebär kompletterande utbildning?
Med vår kompletterande utbildning får du lära dig det du inte lär dig på ett företag eller en gymnasieskola som saknar plåtslageri- eller ventilationsutbildning. Målet är att våra elever minst ska uppnå betyget godkänd i alla kurser som branschen kräver och rekommenderar. Du ska få sådana kunskaper att du är eftertraktad på arbetsmarknaden oavsett vem som gett dig resten av utbildningen.

Vem ska gå kompletterande utbildning?
Kompletterande utbildning är för dig som är gymnasieelev eller gymnasielärling på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram där man saknar egen plåtutbildning, eller på VVS- och fastighetsprogrammet där man saknar egen ventilationsutbildning. Du kan också ha fått en lärlingsanställning i ett företag som är anslutet till kollektivavtalet mellan Plåt & Ventföretagen och Byggnads, men som inte genomgått gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram med inriktning Plåtslageri eller motsvarade för ventilation.

Betyg
Du får ett samlat betygsdokument enligt gymnasieskolans kursplan. Om du går på en gymnasieskola på hemorten så för de in betygen i ditt slutbetyg.

 

Niklas Angelöf

Kontaktperson:

Mats Olsson
Platschef PVF Teknikcentrum
Tel: 070 234 90 86
mats.olsson@pvf.se