Under vintern 2017/2018 genomförde PVF Yrke & Utbildning en kvalitativ undersökning bland landets elever som utbildar sig till ventilationsmontör. Både gymnasie- och vuxenelever deltog i undersökningen.

Undersökningens syfte var bland annat att få en bättre bild av hur eleverna upplever utbildningen, varför man valt att utbilda sig till ventilationsmontör och vad det var med yrket som lockade.

Informationen som utvanns ur undersökningen ska ligga till grund för utvecklingen av PVF Yrke & Utbildnings kommunikationskanaler, så som hemsidan vent-montor.nu, Instagram @bliventmontor, informationsblad m.m. Målet är att fler ska få upp ögonen för yrket som ventilationsmontör och att fler väljer att utbilda sig till det.

Utvecklingen av de olika kommunikationskanalerna kommer ske fortlöpande under våren och sommaren.