Orsaker till underkännande

 

De vanligaste orsakerna till underkännande i yrkesexamen byggplåt:

Svängfalser felaktigt utförda

 • Träna på att få det synliga vecket i mitten. Det får man automatiskt om vecket på baksidan ligger vinkelrätt från underlaget.
 • Efter att du falsat svängfalsen färdigt, öppna den igen så du ser att den inte är ur fals. Detta är speciellt viktigt om du vanligtvis inte arbetar med stålplåt.

Stos felaktigt utförd

 • Träna på att få stosen i rätt smyg (i lod).
 • Träna på invändig brottfals.

Dålig finish

 • Se till att använda bockmaskiner i så stor utsträckning som möjligt för bästa resultat.

Överskridande av maxtid

 • Tiden för att utföra det praktiska arbetet är 14 timmar. Ytterligare 1 timma kan nyttjas om något behöver göras om.

 

De vanligaste orsakerna till underkännande i yrkesexamen ventilationsmontör:

Ritningsläsning/styckning

 • Träna med någon erfaren montör.

Dålig finish

 • Träna på att montera synliga ventilationssystem med plushöjder.

 

De vanligaste orsakerna till underkännande i yrkesexamen ventilationsplåtslagare:

Utbredningsteknik

 • Träna på utbredning och tillverkning av ickecentriska formförändringar (t.ex fyrkantig till rund). Anledningen att göra ickecentriskt är att man då är tvungen att hålla ordning på flera linjers verkliga längd.
 • Träna på utbredning och tillverkning av skarpa rörböjar.

Ritningsläsning/styckning

 • Träna med någon erfaren montör.