Yrkesbevis

Varför ska jag ha yrkesbevis?
Inom ett flertal branscher är yrkesbevis och andra kompetensbevis (t.ex. Gesäll- eller Mästarbrev) ett bevis på att kunder anlitar och arbetsgivare anställer en utbildad yrkesman/-kvinna. Det är därför en fördel att genom yrkesbeviset kunna visa att du har goda yrkeskunskaper. Se helt enkelt till att kunden eller arbetsgivaren väljer dig framför något ”lågprisalternativ”.

Hur får jag yrkesbevis?
För att få yrkesbevis måste du avlägga yrkesexamen (läs mer under yrkesexamen). Efter godkänd yrkesexamen och 6800 timmar i yrket kommer yrkesbeviset och yrkesbältet på posten.

Jag har jobbat som plåtslagare i 25 år, ska jag behöva avlägga yrkesexamen för att få yrkesbevis?
Sedan 1 oktober 2016 finns ingen dispens från att äldre plåtslagare ska avlägga yrkesexamen. Finns du inskriven i lärlingsregistret som utlärd behöver du bara höra av dig för att boka en tid. I annat fall måste dina kunskaper verifieras med intyg som du återfinner under blanketter.

Jag har redan ett yrkesbevis av den gamla modellen, hur gör jag för att få ett nytt?
Skicka ett mail med dina personuppgifter och adress till Mats Olsson så kommer det nya yrkesbeviset på posten om några veckor.

Får jag ett yrkesbälte när jag får yrkesbeviset?
Alla som avlagt yrkesexamen erhåller yrkesbälte tillsammans med yrkesbeviset.

Har du fler frågor?
Kontakta PVF Yrke & Utbildning på telefon 08-556 062 80 eller e-post info@pvf.se.